Start

Nowość !!!

Dwa miesiące hostingu GRATIS dla każdego kto poleci swojemu znajomemu zakup hostingu w studiotomcom.pl

To proste. Wystarczy że nowy nabywca usługi hostingowej poda Twoje nazwisko lub nazwę Twojej firmy, albo Ty poinformujesz nas, że wkrótce zgłosi się klient z Twojego polecenia.

Po zapłacie przez nowego klienta usługi hostingowej, długość Twojego hostingu zostanie wydłużona o dwa miesiące bez jakichkolwiek opłat.