Start

Dla wielu początkujących adeptów administrowania treścią stron internetowych, sporą barierą jest integracja tekstu ze zdjęciami. Niestety, język HTML rządzi się swoimi prawami i proces umieszania zdjęć w tekście nigdy nie będzie tak prosty, jak np. w popularnym Word'zie. W celu maksymalnego uproszczenia naszej pracy, powstał funkcjonalny moduł galerii, pozwalający na przyspieszene najbardziej pracochłonnego i żmudnego przygotowania plików graficznych i miniaturek przeznaczonych do umieszczenia na naszej stronie www.

 

DODAWANIE NOWEJ GALERII

Po przejściu do zakładki GALERIE w polu DODAJ GALERIĘ wpisujemy nazwę nowej galerii, po czym naciskamy przycisk DODAJ:

 

EDYCJA ISTNIEJĄCEJ GALERII

Edycja istniejącej galerii odbywa się poprzez wybranie jej nazwy w polu WYBIERZ GALERIĘ. Po kliknięciu przechodzimy do trybu edycji, który wygląda jak na poniższym przykładzie:

Aby dodać zdjęcie do wybranej galerii klikamy w przycisk PRZEGLĄDAJ, następnie wybieramy żądany plik. Po wybraniu pliku/plików klikamy przycisk DODAJ aby przesłać je na serwer.

 

USUWANIE ISTNIEJĄCEJ GALERII

Usuwnanie galerii odbywa się poprzez przejście do edycji wybranej galerii a następnie kliknięcie w przycisk USUŃ GAL:

 

EDYCJA ZDJĘĆ W GALERII

Po przejściu do edycji galerii wyświetlają nam się wszystkie dostępne zdjęcia w wybranej galerii:

Pod każdym plikiem znajdują się cztery ikony. Pierwsza, służy do usunięcia zdjęcia z galerii. Ikony strzałek pozwalają zmienić kolejność wyświetlania wybranego zdjęć. Klikając w ostatnią ikonkę  mamy możliwość dodania podpisu do zdjęcia.