ESBANK - nowy wizerunek Banku w Radomsku

Kategoria: Napisano w prasie

ESBANK - nowy wizerunek i nowa jakość Banku Spółdzielczego w Radomsku

Bank Spółdzielczy w Radomsku w dniu 10 stycznia 2009 roku zaprosił swoich udziałowców, pracowników, klientów biznesowych i przedstawicieli samorządów na konferencję zorganizowaną w sali widowiskowej Radomskiego Domu Kultury. Wśród gości znaleźli się m.in. Prezydent Radomska, Wójt Gminy Radomsko, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i oczywiście prasa oraz media.

Konferencja składała się z kilku części - przedstawiono obecną sytuację banku, jego osiągnięcia i wyniki finansowe, efekty badań wizerunkowych i ich rezultat jakim jest nowy wizerunek. Nagrodzono również najlepszych pracowników a na koniec przedstawiono plany na przyszłość.

Wyniki finansowe banku na koniec III kwartału 2008 r. przedstawiają się imponująco:

 • Suma bilansowa wyniosła 424 mln zł , co stanowi 1179 procent przyrostu od początku 2000 roku, a to oznacza, że w przeciągu niecałych 8 lat bank urósł 12 razy.
 • Fundusze własne kształtują się na poziomie ponad 30 mln zł;
 • Wynik finansowy brutto za trzy kwartały ub.r. to 5 mln 322 tys. zł;
 • Wartość depozytów przekroczyła 350 mln zł, a kredytów 280 mln zł

W 2004 roku bank posiadał 8 placówek na terenie Radomska i powiatu. Teraz tych placówek jest 26. Znajdują się one również w Częstochowie, w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Kłobucku. Jak zapowiada Zarząd, to nie koniec, planowane jest otwieranie kolejnych oddziałów. Tak dynamiczny rozwój banku spowodował dwukrotny w ciągu czterech lat wzrost zatrudnienia. Dzisiaj w pracuje w nim 205 osób.

Jak podkreślał Zarząd banku rok 2008 był dobrym rokiem. Cztery nowe placówki, 10 miejsce w corocznym rankingu banków spółdzielczych przeprowadzonym przez gazetę „Rzeczpospolita” w kategorii banków spółdzielczych o największej sumie bilansowej, czy zajęcie 22 miejsca ( na 102 firmy) w badaniu „Najlepszy Pracodawca 2008” zorganizowanym przez firmę Hewitt. Dodać do tego należy również wyróżnienie przyznane bankowi w IX edycji rankingu „najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce” w kategorii banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł, zorganizowanym przez KZBS.

Biorąc pod uwagę wyniki i sukcesy, bank mógłby teraz usiąść na laurach i czekać na oklaski. Ale to nie ten bank, nie ten Zarząd i nie ci pracownicy... Ten bank w związku z rozwojem zmienił strukturę organizacyjną dostosowując ją do nowych potrzeb oraz zafundował sobie ocenę jakości obsługi klienta aby zbadać swój wizerunek wśród klientów i mieszkańców Radomska. Dzięki zastosowaniu takich narzędzi poznał swoje silne i słabe strony.

Efekty badania wykonanego przez firmę „ARC Rynek i Opinia” zaowocowały pracami nad nowym wizerunkiem. Powołano zespół roboczy, którego zadaniem stało się stworzenie nowego znaku słowno-graficznego, nowoczesnego i rozpoznawalnego. Po kilku miesiącach pracy zespół przedstawił projekt, który zawiera podstawowe wartości przyjęte przez bank: siłę, solidność i stabilność symbolizowane przez zielone drzewo z rozbudowaną koroną i mocnymi korzeniami. Korzenie banku rzeczywiście są silne, bo to najstarszy bank w powiecie radomszczańskim, działający nieprzerwanie od 1925 roku.Zobacz prezentację Logo - plik swf

 

ESBANK - jest więc teraz nową nazwą Banku Spółdzielczego w Radomsku i nową jakością, bo w ślad za nowym wizerunkiem pójdą kolejne działania: opracowanie nowej oferty produktowej, wdrożenie systemów szkoleń ciągłych i specjalistycznych dla pracowników, wprowadzenie wyższych standardów obsługi klienta, podnoszenie jakości usług. Wszystko to, doskonale zaplanowane łącznie z budżetem i terminami, zostało zaprezentowane podczas konferencji.

Działania podjęte przez bank są niezwykle nowoczesne i oparte na najnowszych stylach zarządzania i na profesjonalnych metodach marketingu. Takie też były przedstawione przez bank prezentacje. O nowoczesnym myśleniu Zarządu świadczy również wyodrębnienie w strukturze banku działów marketingu, PR i HR.

Nietypowy był również sposób prowadzenia konferencji. Rzadko zdarza się taka perfekcyjność i płynność. Operowanie muzyką i światłem, rzeczowe i zwięzłe wystąpienia, dynamika i jakość prezentacji.

Zarządowi banku należą się też gratulacje za stworzenie zintegrowanego zespołu pracowników. Żywe reakcje na poszczególne wystąpienia, owacje dla nagrodzonych, huczne brawa - zbudowały zaprawdę niezwykłą atmosferę konferencji i były świadectwem emocjonalnego związku zespołu ze swoją firmą. Znakomitym pomysłem były ponadto trzy krótkie, niezwykle zabawne filmy - pierwszy pokazujący pracowników odpowiadających na pytanie czym jest dla nich sukces, drugi obrazujący burzę mózgów podczas prac nad nowym wizerunkiem i trzeci, w którym na gorącym uczynku przyłapano dwie krowy zaglądające do nowej placówki banku.

Zarząd docenił swoich pracowników. Najlepszym z nich wręczono nagrody:

Kategoria „ Najlepszy Pracownik Obsługi Klienta” - Oddział I

 • Monika Kwiecińska
 • Ewa Cichońska
 • Bożena Mokrzyńska
 • Mariola Ptaszek

Kategoria „Najlepszy Pracownik Obsługi Klienta” - Oddział III, IV, V, VI

 • Iwona Kostanek
 • Małgorzata Łuba
 • Wanda Buda
 • Agnieszka Krysztofczyk

Kategoria „Najlepszy Pracownik Biura Głównego”

 • Janusz Trajdos
 • Edyta Zatoń
 • Renata Pęciak
 • Tomasz Włodarczyk

Kategoria „Najlepszy Kierownik Filii”

 • Tomasz Ambrozik
 • Małgorzata Kowalska

Kategoria „Najlepszy Kierownik Oddziału”

 • Roman Kalusiński

Kategoria „Najlepszy Kierownik Biura Głównego”

 • Ewa Ślęzak
 • Tomasz Kowalski
 • Robert Lewczuk

Prezes Zarządu Jacek Zacharewicz oraz Przewodniczący RN Błażej Barda otrzymali Krzyże Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużeni w rozwoju spółdzielczości bankowej” z rąk Prezesa KZBS.

Teraz przed bankiem kolejna faza pracy związana z wprowadzaniem nowego wizerunku i utrwalaniem go wśród klientów i mieszkańców. Sądząc po dotychczasowych osiągnięciach - z pewnością zakończy się powodzeniem.

Oprócz wizerunku bank ma oczywiście dalsze plany rozwoju. Jak pokreślił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Jacek Zacharewicz - współdziałanie zapewnia sukces. Bank planuje więc zacieśniać więzy z samorządami, miejscowym biznesem i mieszkańcami, będzie inwestować w kadrę i wspomagać, jak dotąd, lokalną społeczność.

10 stycznia o godz. 20.00 ruszyła nowa strona internetowa banku - www.esbank.pl

Uczestnicy konferencji otrzymali ponadto kwartalnik - „ESBANK z bliska” wydawany przez bank a redagowany przez powołany w tym celu zespół redakcyjny.

We wstępie do kwartalnika czytamy:

„Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu bankowego „ESBANK
z bliska”, który od tej pory co kwartał będzie dostępny w placówkach Banku Spółdzielczego w Radomsku. Skąd w ogóle pomysł na własną gazetę? Otóż jako lokalna firma chcemy być zawsze blisko spraw regionu, chcemy też przybliżać nasz Bank Klientom i miejscowej społeczności. „ESBANK z bliska” będzie więc forum, na którym prezentować będziemy najważniejsze lokalne wydarzenia, naszych Pracowników, porady finansowe i produkty bankowe.

Pierwszy numer biuletynu poświęcony jest przede wszystkim nowemu wizerunkowi Banku Spółdzielczego w Radomsku, znalazło się w nim także miejsce na podsumowanie roku 2008, relacje ze wspieranych przez nas lokalnych przedsięwzięć, porady dotyczące oszczędzania oraz prezentację gminy Rząśnia, w której niedawno otworzyliśmy nową placówkę. Serdecznie zapraszam do czytania!

Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna

Kwartalnik "ESBANK z bliska" - plik pdf

Konferencję zakończył występ kabaretu OT.TO.

 

na pdst. http://www.bs.net.pl/?masta=00014&news=19601