Start

Przypominamy o konieczności zmiany portu SMTP na 587 przy łączeniu się przez usługi dostępu do sieci większości operatorów, m.in. TP SA (Neostrada).

Najwygodniejszym i najszybszym sposobem korzystania z poczty e-mail są programy pocztowe. Jednym z wielu jest program Mail, który stanowi integralną część systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby połączyć się z własnym kontem pocztowym, należy najpierw prawidłowo skonfigurować połączenie z serwerem pocztowym. Do właściwej konfiguracji programu pocztowego potrzebne są cztery podstawowe dane:

  • login konta
  • hasło do konta
  • nazwa serwera poczty przychodzącej (POP3)
  • nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Login konta jest identyczny z adresem email. Składa się zawsze z trzech zasadniczych elementów: nazwy użytkownika, znaku @ (potocznie nazywanego małpą) oraz domeny. Nazwa użytkownika została wybrana podczas zakładania konta pocztowego w panelu administracyjnym. Znak małpy oddziela nazwę użytkownika od domeny, prowadzącej do Twojej strony www. Przykład prawidłowego loginu: poczta@studiotomcom.pl.

Adresy POP3 i SMTP to nazwy serwerów na których zainstalowana jest Twoja strona. Przykłady prawidłowych nazw serwerów POP3 i SMTP to: tomcom.civ.pl, studiotomcom.civ.pl, ect. (w zależności od serwera na którym jest zaparkowana domena).

Poniżej znajduje się kompletny wykaz adresów POP3 i SMTP używanych przez naszą firmę. W celu ustalenia który adres serwera jest właściwy dla prawidłowego połączenia z Twoją skrzynką pocztową, skontaktuj się z pomocą techniczną.

  • tomcom.civ.pl
  • studiotomcom.civ.pl
  • tomcom3.civ.pl
  • tomcom4.civ.pl
  • tomcom5.civ.pl
  • tomcom6.civ.pl

Serwer SMTP jest zawsze taki sam jak serwer POP3, który opisano powyżej.Przykład poprawnie skonfigurowanej skrzynki pocztowej zamieszczony jest na poniższych zrzutach ekranowych. Do prawidłowego działania programu pocztowego, należy wprowadzić odpowiednie dane, zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem:Wersja polska

Prawidłowa Konfiguracja programu pocztowego Mail Prawidłowa Konfiguracja programu pocztowego Mail


Wersja angielska

Prawidłowa Konfiguracja programu pocztowego Mail Prawidłowa Konfiguracja programu pocztowego Mail Prawidłowa Konfiguracja programu pocztowego Mail

Przy pierwszym uruchomieniu programu Mail zostanie wyświetlony Asystent ustawień programu Mail. Jeśli już konto e-mail zostało wcześniej skonfigurowane, można ręcznie uruchomić Asystenta ustawień, wybierając polecenie Dodaj konto z menu Plik.

W programie istnieją dwie możliwości skonfigurowania konta e-mail: ręcznie lub automatycznie.

Opcja konfiguracji automatycznej dotyczy jedynie kont, które używają najpopularniejszych usług poczty e-mail (Gmail, Yahoo, AOL, poczta usługi Windows Live). W przypadku tej opcji wystarczy wypełnić pola Pełna nazwa, Adres email oraz Hasło. Pozostałe paramentry zostaną skonfigurowane automatycznie.

W naszym przypadku musimy odhaczamy opcję Skonfiguruj konto automatycznie (Automatically set up account) i samodzielnie przeprowadzić procedurę konfiguracji naszego maila. Kolejno postępujemy zgodnie z instrukcjami, wybieramy prawidłowy Typ konta (Account type). Wpisujemy w opcji Opis (Description) dowolną nazwę, która będzie stanowiła opis naszej skrzynki. Następnie uzupełniamy pola Serwer poczty przychodzącej (Incoming mail server) (tomcom.civ.pl, studiotomcom.civ.pl, ect.), Nazwa użytkownika (User name) i Hasło (Password). Po naciśnięciu przycisku „Dalej” powinno zostać wyświetlone okno, gdzie wprowadzamy ustawienia Zabezpieczenia poczty przychodzącej. Po kolejnym zatwierdzeniu przyciskiem „Dalej”, uzupełniamy opis serwera SMTP. Wprowadzamy informacje w polu Serwer poczty wychodzącej. Na zakończenie sprawdzamy ustawienia w oknie Podsumowanie konta. Zaznaczamy pole wyboru Włącz to konto i klikamy przycisk Utwórz.

UWAGA - w związku z wprowadzeniem zmian przez Telekomunikację Polską w obrębie profilowania ruchu na swoich łączach (a za nią przez innych dostawców dostępu do internetu), wymagana jest zmiana standardowego numeru portu 25 wysyłanej poczty SMTP na port 587. Celem zmiany było przeniesienie komunikacji pomiędzy programami pocztowymi a serwerami z portu 25 na port 587. Zmiana dotyczy tylko poczty wysyłanej przez użytkownika za pomocą programu pocztowego i wymaga od niego prostej zmiany konfiguracyjnej polegającej na zamianie numeru portu na zakładce „Zaawansowane”.

Wystarczy wejść w menu Poczta, następnie wybrać polecenie Preferencje. W oknie Konta w głównej zakładce Informacje o koncie wybieramy Serwer poczty wychodzącej (SMTP), a następnie Edycja listy serwerów. Powinnło wyświetlić się okno, w którym przechodzimy do zakładki Zaawansowane. W polu „Użyj specjalnego portu” wpisujemy watrość portu, w przypadku TP i wielu innych operatorów będzie to 587.

 

Dobrym zwyczajem jest odpowiednie ustawienie parametrów programu pocztowego w zakresie usuwania i pozostawiania wiadomości na serwerze. Najczęściej korzysta się
z dwóch opcjonalnych rozwiązań tego problemu. Włączenie funkcji „Po pobraniu wiadomości usuń kopię z serwera”, spowoduje, że pobrane e-maile bezpośrednio po skopiowaniu z serwera, będą z niego usunięte. Nie będzie wobec tego możliwości przejrzenia ich np. za pośrednictwem strony uruchomianej w przeglądarce internetowej.

Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji. Praktycznie eliminuje ono do minimum ryzyko dostępu do wiadomości przechowywanych na serwerze, przez nieuprawnione osoby. Ponadto bezpośrednio usuwane po pobraniu z serwera e-maile nie zajmują przestrzeni dyskowej, co najczęściej jest mile widziane przez administratorów systemów informatycznych.