Start

Kurs języka PHP

PHP to skryptowo-obiektowy język programowania działający po stronie serwera. To znaczy, że sam kod źródłowy pliku PHP nie jest widoczny dla użytkownika - jest interpretowany przez serwer, który zwraca nam wynik najczęściej w postaci kodu HTML (użytkownik widzi tylko efekty działania).

Język swoją popularność zyskał między innymi dzięki możliwościom jakie oferuje: łączenie z wieloma popularnymi bazami danych przy użyciu identycznego interfesju, szyfrowanie dzięki funkcjom kryptograficznym, możliwość zintegrowania z platformą .NET, kompresja dzięki algorytmom GZip i BZip2, obsługa wielu protokołów i wiele innych. Dzisiejsze zastosowanie PHP jest ogromne, poczynając od prostych skryptów np. kalkulatora, księgi gości opartej na plikach bądź bazie danych a kończąc na złożonych serwisach wielkich korporacji czy wyspecjalizowanych systemach CMS.

Nasze szkolenie zaczniemy od przedstawienia podstaw języka PHP. W kolejnych etapach naszej edukacji będziemy przechodzić do coraz ciekawszych i bardziej złożonych zagadnień. Na wstępie krok po kroku przygotujemy nasze środowisko pracy tj. instalacja pakietu Krasnal Serv bądź XAMPP, który umożliwia pracę z tymże językiem. Następnie przechodzimy do praktyki.

Kurs języka PHPDla kogo: program szkolenia jest skierowany dla wszystkich osób chcących poznać język PHP.

Początkowe wymagania: umiejętność obsługi komputera.

Cel szkolenia: Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie w stanie pisać skrypty, aplikacje w języku PHP.

Liczba godzin dydaktycznych: 24

Termin: na zlecenie


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do języka PHP
  • co to jest PHP i do czego służy?
  • instalowanie pakietów umożliwiających interpretację języka PHP (KrasnalServ/XAMPP).
  • wstawianie skryptów.
  • poprawność pisanego kodu - parser PHP.
 2. Przedstawienie składni języka
  • pisanie i zakańczanie instrukcji.
  • przedstawienie komentarzy liniowych i blokowych.
  • pojęcie zmiennej (typy, nazwy i inicjowanie zmiennych, zmienne predefiniowane, stałe).
 3. Operacje na zmiennych
  • omówienie operatorów arytmetycznych, przypisania, bitowych, porównania, wywoławczych, inkrementacji i dekrementacji, obsługi błędów.
 4. Instrukcje warunkowe
  • omówienie zagadnień dotyczących instrukcji warunkowych IF i SWITCH.
 5. Pętle
  • przedstawienie poszczególnych rodzai pętli (FOR, WHILE, DO WHILE) i omówienie ich zastosowania.
  • sposoby przerwania iteracji - polecenie BREAK i CONTINUE.
 6. Porządkowanie danych - zastosowanie tablic
  • tablice zwykłe i asocjacyjne.
  • wyświetlanie zawartości tablic, użycie funkcji each i list.
  • przedstawienie poszczególnych funkcji sortujących tablice.
  • przechowywanie ciągu znaków w tablicy. Poznanie funkcji explode i implode.
 7. Ciągi
  • wprowadzenie do wyrażeń regularnych.
  • porównywanie ciągów - przedstawienie kilku przydatnych funkcji.
  • wyciąganie, zamiana fragmentów tekstu z ciągu.
  • zastosowanie funkcji htmlspecialchars, nl2br, strip_tags i innych.
 8. Funkcje i klasy
  • omówienie funkcji oraz klas, przedstawienie ich zastosowania.
  • omówienie problemu dotyczącego zasięgu zmiennych.
  • importowanie zawartości z innego pliku - funkcje include oraz require.
 9. Metody przekazywania danych
  • przekazywanie danych za pomocą metody GET i POST.
 10. Ciasteczka (COOKIES)
  • implementacja i zastosowanie.
 11. Sesje
  • co to takiego są sesje? Omówienie zasady działania.
  • rozpoczynanie nowej sesji funkcja session_start, auto_start.
  • rejestrowanie zmiennej w sesji.
 12. Obsługa plików
  • wprowadzenie do obsługi plików.
  • otwieranie pliku w różnych trybach i zamykanie.
  • blokowanie dostępu do pliku.
  • odczyt i zapis danych.
  • operacje na plikach usuwanie, tworzenie, kopiowanie.