Start

Każdy system CMS wykonywany przez naszą firmę jest optymalizowany według indywidualnych potrzeb klienta. Na zamówienie wykonywane są dodatkowe dedykowane moduły, służące zarządzaniu stroną www oraz stanowiące środowisko bazodanowe dla przechowywania i edycji najróżniejszych informacji.

Pierwsze dziewięć zakładek (trzy pierwsze rzędy ikon po lewej) stanowią integralną część wszystkich CMS'ów. Kolejne zakładki są dodawane indywidualnie w zależności od potrzeb klientów oraz specyfiki wykonywanych stron www.

Pierwszy rząd to kolejno STRONA GŁÓWNA, EDYCJA MENU oraz DODAJ/EDYTUJ.

Poszczególne funkcje dostępne pod wymienionymi zakładkami zostaną opisane poniżej:

 

TWORZENIE ORAZ EDYCJA MENU (IKONA EDYCJA MENU)

System TOMcms pozwala na tworzenie wielu pozycji MENU do których przypisujemy utworzone podstrony wchodzące w skład naszej witryny. Do zakładki MENU przechodzimy klikając w EDYCJA MENU. Pojawi się następujący ekran:

Po prawej stronie wyświetla się lista istniejących kategorii menu w systemie. Każda pozycja składa się kilku atrybutów:

  • NAZWA MENU – nazwa menu widoczna w systemie TOMcms i czasem na stronie zasadniczej – w zależności od budowy i konfiguracji witryny.
  • SORTOWANIE - określa czy elementy menu mają być sortowanie automatycznie według daty utworzenia (sortuj według daty dodania) czy też kolejność jest ustalana samodzielnie (sortuj według ustawień ręcznych).
  • ELEMENTY – określa ilość elementów menu.
  • KOLEJNOŚĆ – określa kolejność wyświetlania menu. Klikając w niebieską strzałkę możemy przesunąć menu o jedną pozycję w górę /dół.
  • EDYCJA MENU – tutaj pojawiają się dwie ikony – klikając w nazwę menu lub pierwszą ikonę  edytujemy wybraną pozycję menu zaś klikając w czerwony krzyżyk  usuwamy ją. Możemy usunąć tylko te pozycje, do których nie przypisano innych podstron.

EDYCJA MENU

 

Po kliknięciu edycji mamy możliwość zmiany wszystkich atrybutów (Nazwa menu, sortuj według). Jeśli chcemy zapisać wprowadzone przez nas zmiany klikamy przycisk ZAPISZ. W przeciwnym wypadku klikamy anuluj – zmiany nie zostaną wprowadzone, a my wrócimy do głównego ekranu.

 

DODAWANIE NOWEGO MENU

Proces dodawania nowego menu jest podobny do edycji menu. Aby dodać nowe menu należy kliknąć w odnośnik DODAJ NOWE MENU znajdujący się w dolnej części zakładki EDYTUJ MENU. Kolejną czynnością jest podanie nazwy menu oraz wybranie sposobu sortowania (sposoby sortowania zostały opisano wcześniej).