Start

Tworzenie stron WWW opartych na technologiach (X)HTML i CSS Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące tworzenia statycznych stron WWW. Jest to pierwszy i jakże ważny krok w kierunku programowania w środowisku internetowym. Na początku naszej edukacji skupimy się na dwóch wiodących technologiach (X)HTML oraz CSS. Na samym początku poznamy język HTML (HyperText Markup Language), który pozwala na opisywanie wyglądu dokumentu. Następnie przejdziemy do omawiania języka XHTML (Extensible HyperText Markup Language), który jest przedstawieniem HTML`a w postaci XML`owej. Po zapoznaniu się z HTML/XHTML nasza wiedza zostanie poszerzona o kaskadowy arkusz stylów w skrócie CSS (cascading style sheets). Język ten daje nam olbrzymie możliwości przy opisie wyglądu strony. Poza tym istnieje wiele aspektów wynikających z jego użycia, które również zostaną poruszone.

Nasze szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. To znaczy, że po zapoznaniu się z teorią realizowane są ciekawe ćwiczenia praktyczne, które są niezbędne do utrwalenia poznanej wiedzy. Pod koniec szkolenia uczestnicy korzystając ze zdobytej wiedzy wykonują samodzielnie statyczną stronę internetową z wykorzystaniem wcześniej poznanych technologii.

Dla kogo: szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób pragnących rozpocząć przygodę z tworzeniem stron internetowych.

Początkowe wymagania: umiejętność obsługi komputera.

Cel szkolenia: Uczestnik po ukończeniu kursu będzie w stanie tworzyć strony internetowe oparte na technologiach (X)HTML oraz CSS. Jego kod będzie czytelny, poprawny semantycznie, zgodny ze standardami, przyjazny wyszukiwarkom.

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Termin: na zlecenie


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • Omówienie języka (X)HTML oraz CSS.
  • Omówienie aktualnie obowiązujących standardów.
  • Przedstawienie wybranych programów wspomagających tworzenie stron WWW.
 2. Szczegóły struktury dokumentu (X)HTML
  • Sekcja: HTML, HEAD (nagłówkowa) i meta znaczniki, BODY (ciała dokumentu).
  • Deklaracja typu dokumentu oraz strony kodowej (kodowanie polskich znaków).
 3. Tekst na stronie WWW
  • Rodzaje wyświetlania tekstu: liniowy i blokowy.
  • Znacznik akapitu, tytułu, bloku, nowej linii etc.
  • Formatowanie tekstu.
  • Zmiana rodzaju, koloru, wielkości czcionki
  • znacznik font i poszczególne atrybuty.
  • Komentarze i znaki specjalne.
 4. Odsyłacze/Hiperłącza (linki)
  • Atrybuty znacznika: href, title, target.
  • ścieżki dostępu: względna i bezwzględna.
  • Odsyłacz prowadzący do: podstrony, adresu internetowego, etykiety, adresu mailowego, ftp, komunikatora internetowego.
 5. Tabele
  • Struktura tabeli: znacznik tabeli, wiersza, pojedynczej komórki.
  • Atrybuty dotyczące tabeli, komórek: kolory, wymiary, obramowanie, marginesy, wyrównywanie zawartości, łączenie komórek, łączenie wierszy, łączenie kolumn etc.
  • Zagnieżdżenie tabel - wykorzystane w budowie struktury strony.
 6. Multimedia
  • Wstawianie grafiki na stronę. Omówienie atrybutów. Wykorzystanie obrazu jako odnośnika graficznego.
  • Wstawienie plików audio, video na stronę. Tworzenie muzyki w tle.
 7. Formularze
  • Przedstawienie struktury i elementów formularza.
  • Wysyłanie danych poprzez formularz.
 8. Kaskadowe arkusze stylów (CSS)
  • Wstawianie stylów: lokalnie, wewnątrz dokumentu, zewnętrznych. Importowanie stylów.
  • Omówienie selektorów. Omówienie właściwości poszczególnych elementów.
  • Wykorzystanie stylów w praktyce - np. budowa szablonu strony.