Start

Zaawansowane tworzenie stron WWW opartych <br>na PHP i MySQLObecnie najpopularniejszym sposobem tworzenia zaawansowanych, dynamicznych stron WWW jest użycie języka PHP i bazy danych MySQL. Technologie te zyskały wielu swoich zwolenników dzięki możliwościom jakie oferują i bezpłatnemu dostępowi. Za ich pomocą jest tworzona zdecydowana większość internetowych aplikacji, z których korzystasz: sklepy internetowe, blogi, fora, systemy CMS, systemy przeglądania poczty email on-line.

Technologie te są na w dalszym ciągu rozwijane, dopracowywane i modyfikowane dlatego warto być na bieżąco, np. poprzez czytanie darmowych dokumentacji dostępnych w sieci.

Na naszym szkoleniu poznasz wszystkie aspekty tworzenia skryptów, aplikacji, dynamicznych stron WWW przy użyciu technologii PHP i MySQL. Szkolenie zaczniemy od prostych, podstawowych zagadnień a skończymy na przykładach zastosowań w sieciowych aplikacjach o charakterze komercyjnym. Szczegółowo omówimy kwestie związane z bezpieczeństwem, które jest niezbędne przy profesjonalnym projektowaniu aplikacji internetowych czy stron WWW.

Dla kogo: program szkolenia jest skierowany dla osób, które pragną tworzyć rozbudowane, dynamiczne strony oparte o PHP i MySQL.

Początkowe wymagania: znajomość PHP, HTML.

Cel szkolenia: Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie w stanie pisać rozbudowane aplikacje sieciowe w PHP z pobieraniem danych z bazy MySQL.

Liczba godzin dydaktycznych: 24

Termin: na zlecenie


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do baz danych
  • Co to są bazy danych? Pojęcie relacyjnych baz danych.
  • Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych: tabela, rekord, pole, klucz podstawowy, klucz obcy etc
  • Omówienie relacji prostych jeden do jednego, jeden do wielu i złożonych wiele do wielu.
 2. Instalacja i omówienie środowiska pracy
  • instalacja i konfiguracja pakietu Krasnal Serv/ XAMPP
  • praca z aplikacją phpMyAdmin
 3. Structured Query Language - strukturalny język zapytań w skrócie SQL
  • składnia języka
  • wykonywanie operacji na danych: język manipulacji danymi DML (data manipulation language). Polecenia SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
  • Zmiana struktury bazy danych przy pomocy DDL (Data Definition Language). Polecenia CREATE, DROP, ALTER.
  • Uprawnienia w bazie danych język DCL (Data Contol Language). Polecenia GRANT, REVOKE, DENY.
 4. Połączenie PHP i MySQL
  • łączenie z baza danych, obsługa błędów występujących podczas połączenia.
  • tworzenie, wybieranie bazy danych przy użyciu PHP.
  • pisanie zapytań kierowanych do bazy danych.
 5. Bezpieczeństwo
  • szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pisanych aplikacji, stron WWW.
  • przedstawienie metod uwierzytelniania użytkowników.
  • kontrola sesji
  • rodzaje ataków stosowanych na aplikacje, serwisy WWW. Jak się zabezpieczyć?
 6. Zastosowania komercyjne
  • tworzenie komercyjnych sklepów, serwisów WWW