Start

Edytor wizualny stosowany w autorskich CMS'ach wchodzących w skład wykonywanych przez firmę stron www, jest narzędziem niewątpliwie bardzo funkcjonalnym i ułatwiającym codzienną pracę. Niestety język HTML jest narzędziem dość specyficznym, wobec czego edytory wizualne stosowane do edycji stron www, mimo łudzącego podobieństwa do popularnych edytorów tekstu nieznacznie różnią się w obsłudze i swoistej "filozofii edycji."

 

ENTER - kolejna linia czy akapit ??

Korzystając np. z popularnego Worda, nie zdajemy sobie często sprawy, że naciskając klawisz [Enter] rozpoczynamy nowy akapit tekstu. Takie zjawisko w zasadzie nie powinno dziwić - podczas codziennej pracy takie rozróżnienie nie stanowi problemu na drodze do osiągnięcia zamierzonego celu.

Inaczej jednak ma się sprawa z językiem HTML. Tutaj kolejny akapit tekstu, umieszczony pomiędzy znacznikami ‹p› i ‹/p› stanowi w gruncie rzeczy pewną nierozerwalną logicznie całość, w stosunku do której odnoszą się np. parametry styli CSS. Dlatego też należy pamiętać o jednej z podstawowych zasad towarzyszących pracy w edytorze wizualnym:

  • [Enter] - rozpoczyna nowy akapit i przenosi nas o dwie linie tekstu w dół
  • [Enter] + [Shift] - przejście o jedną linię tekstu w dół w ramach tego samego akapitu

Efekty jakie wprowadza zastosowanie podanych powyżej kombinacji klawiszy wynikają z przyjętych domyślnych właściwości tagów HTML'a. Wprawdzie można dowolnie edytować np. odległość pomiędzy poszczególnymi akapitami, niemniej jednak wydaje się że ustawienia domyślne w tym przypadku są najbardziej korzystne i wpływają na szybkość i sprawność w pracy nad edytowanym tekstem.

Warto tutaj wspomnieć o pewniej niedogodności, wynikającej głównie ze specyfiki HTML'a i zastosowanej w CMS'ach aplikacji. W większości wykonywanych przez firmę stron internetowych, zastosowano domyślne wcięcia („tabulatory”) rozpoczynające poszczególne akapity. Niestety edytor wizualny tych wcięć nie obsługuje, wobec czego pierwsze wersy rozpoczynają się w tym samym miejscu co kolejne.

Jednakże istnieje prosty sposób na obejście tej niedogodności. Wystarczy zastosować kombinację klawiszy [Enter] + [Shift] co spowoduje przejście o jedną linię tekstu w dół w ramach tego samego akapitu tekstu.