Porady dla użytkowników folii samoprzylepnych

Kategoria: Pozostałe

1. Warunki składowania i obróbki.

Używane w naszej firmie folie samoprzylepne marki ORACAL, zaleca się składować jako produkty w rolach, najlepiej w pozycji wiszącej lub ustawionych na wysoki kant na dostarczonych podkładkach, w pomieszczeniach suchych, chłodnych, z dala od promieni słonecznych. Temperatura składowania nie powinna przekraczać 30oC. Przed obróbką folie samoprzylepne powinny być dostosowane do temperatury i wilgotności powietrza panujących w pomieszczeniach gdzie będą stosowane. Idealne są tutaj pomieszczenia o względnej wilgotności 50-60% przy temperaturze 18 do 22oC. W przypadku znacznego przekroczenia w.w. warunków może dojść do zmiany wymiarów papieru ochronnego. Następstwem tego są niewystarczające wymiary bazy samoprzylepnego materiału oraz zmiany wymiarów wykonanych wykrojów. Należy przestrzegać danych zawartych każdorazowo w ulotce dotyczącej technicznych warunków składowania posiadanego produktu.

 

2. Przygotowanie podłoża.

Wysokiej jakości specjalne kleje folii ploterowych ORACAL doskonale wiążą się prawie z każdym czystym, gładkim, odpornym na warunki pogodowe podłożem oczyszczonym z tłuszczu, wosku i silikonu. Przesłanką uzyskania trwałego sklejenia jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Przed przyklejeniem folii podłoże winno być dokładnie przemyte spirytusem i wytarte do sucha. Resztki rozpuszczalnika pozostałe w wyniku niewłaściwego czyszczenia lub zbyt świeżego lakierowania prowadzą do powstania pęcherzy pomiędzy folią a podłożem. Dlatego też nie należy naklejać folii przed upływem 3 tygodni na powierzchnie lakierowane schnące na powietrzu lub wypalane. Nie zaleca się stosowania innych środków czyszczących niż spirytus, ponieważ w określonych warunkach mogą one oddziaływać na lakier, względnie zmniejszyć siłę sklejania folii.

W przypadku materiałów wykazujących skłonność do wydzielania gazów, jak na przykład produkty wytworzone na bazie poliwęglanów, zaleca się aby na oczyszczone podłoże nakleić kawałek folii i pozostawić w temperaturze +60oC na okres 24 godzin. Jeżeli na folii dojdzie do powstania pęcherzy oznacza to, że tworzywo sztuczne jeszcze wydziela gazy. W efekcie zachodzi konieczność poddania tworzywa obróbce termicznej względnie składowania go przez dłuższy okres czasu w temperaturze pokojowej.

Jeżeli stosowane są folie ploterowe ORAMASK należy wykonać gruntowne oczyszczenie podłoża przewidzianego do umieszczenia napisów. W przypadku powierzchni lakierowanych, względnie płaszczyzn na pojazdach, zaleca się stosowanie spirytusu. Czas działania rozpuszczalnika, zwłaszcza w odniesieniu do płaszczyzn, należy ograniczyć do minimum, aby zapobiec przeniknięciu rozpuszczalnika do podłoża. Po przemyciu należy zatroszczyć się o wystarczająco długi okres wietrzenia.

Jeżeli przewiduje się wykonanie wielowarstwowych napisów to należy zwracać bezwzględnie szczególną uwagę na to, aby folie ORAMASK naklejane były wyłącznie na dobrze wysuszone farby. Resztki rozpuszczalnika przy odrywaniu szablonowej folii prowadzić mogą do pozostawiania na powierzchni resztek kleju.

3. Temperatury klejenia

Folie ploterowe ORACAL winny być zasadniczo naklejane w temperaturze pokojowej. W pierwszych 24 godzinach po naklejeniu należy zwracać szczególną uwagę na to, aby temperatura ta nie uległa obniżeniu w istotnym zakresie. Gdyby jednak do tego doszło zaleca się potraktowanie powierzchni strumieniem ciepłego powietrza.

 

4. Papier silikonowy - odklejanie

Wykrój z folii ploterowej położyć od strony folii na płaskim podłożu a następnie odkleić papier silikonowy, po czasie niezbędnym do wykonania właściwego naklejenia. Zasadniczo odklejać papier silikonowy od folii, nigdy na odwrót!

 

5. Naklejanie

Zasadniczo rozróżnia się dwa sposoby naklejania: na sucho i na mokro. Przy naklejaniu na sucho wykrój folii przykłada się do podłoża, przyciska się w jednym rogu a następnie przy pomocy plastikowego lub najlepiej filcowego rakla dociska do podłoża. To czy silikonowy papier zdejmuje się w całości przed przyklejeniem, czy też dopiero stopniowo w trakcie samego klejenia, zależy od wielkości przyklejanego wykroju. Jeżeli stosowany jest papier montażowy lub folia montażowa, to te materiały pomocnicze należy odklejać powoli pod kątem ok. 180o. Przy naklejaniu na mokro, które winno być stosowane jedynie w ciepłej porze roku przy minimalnej temperaturze 18oC, stronę klejącą należy zwilżyć neutralną wodą (woda + środek płuczący [płyn LUDWIK]) i nałożyć na przewidziane do naklejenia podłoże. W tej fazie istnieje ten duży plus, że wykrój folii może być bardzo dobrze przyłożony. Folie należy docisnąć przy pomocy ruchów wygładzających, przy czym należy zwracać uwagę na to, aby woda została w całości usunięta z przestrzeni zawartej pomiędzy podłożem a warstwa klejąca. Po krótkim okresie schnięcia, papier montażowy należy ostrożnie odkleić pod kątem 180o C. Proces ten ułatwić można dodatkowo poprzez zwilżenie odwrotnej strony papieru. Ponowne dociśnięcie po kilku godzinach jest korzystne dla jakości sklejenia. Celem uniknięcia przebarwienia folii po jej naklejeniu. Kolorowe folie ORACAL, w szczególności folie matowe i zgrubnie pigmentowane, winny być naklejane zawsze ruchem posuwistym do przodu. Przy nakładkach na blasze oraz fugach folie należy przedzielić przy pomocy ostrego noża do folii tak, aby nie doszło do jej poluzowania przy ruchach podłoża.

 

6. Usunięcie permanentnie klejących folii ploterowych ORACAL

Przesłanką do odklejenia takiej folii jest temperatura podłoża i otoczenia wynosząca co najmniej 20oC. Folie powinny być odklejone w rogu przy pomocy ostrego noża a następnie powoli odrywane pod kątem 45o. Proces odrywania może być istotnie usprawniony poprzez jednoczesne ogrzewanie powierzchni strumieniem gorącego powietrza. W tym celu zaleca się użycie suszarki do włosów (popularne opalarki nie są zalecane ze względu na zbyt wysoką temperaturę strumienia gorącego powietrza). W przypadku bardzo starych folii może dojść do pozostawienia resztek kleju na podłożu. Można je łatwo usunąć przy pomocy rozcieńczalnika do lakierów.