Domena internetowa

Domena internetowa - jest to każdy pojedynczy element adresu strony internetowej (www) lub skrzynki pocztowej (e-mail). Mówiąc kolokwialnie domena to każde słowo w adresie. Zespół domen połączonych znakiem kropki tworzy pełny adres do strony www.

Domeny są podstawą nawigacji w Internecie. Tworzą łatwą do zapamiętania przez człowieka nazwę adresu strony, zastępując trudne do zapamiętania adresy DNS. Każda z nazw domenowych może zawierać litery, cyfry oraz znak "-", a duże i małe litery nie są rozróżniane.

Rozpatrzmy dla przykładu adresu strony internetowej firmy TOMcom. składa się z trzech domen, które są rozdzielone kropkami:

www.tomcom.one.pl

 • www - oznaczenie że adres odnosi się do strony internetowej
 • tomcom - subdomena 2
 • one - subdomena 1
 • pl - domena 1

Adresy stron internetowych są tak konstruowane, że tworzą pewną swoistą hierarchię. Główną domeną wchodzącą w skład adresu jest domena "pl". Jeśli się posiada domenę, można tworzyć w jej obrębie tzw. subdomeny. Tak więc idąc dalej tym torem posiadacz subdomeny "one" może tworzyć w jej obrębie kolejne subdomeny. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie aby powstała strona internetowa zaadresowana www.strona1.tomcom.one.pl lub www.strona2.strona1.tomcom.one.pl.

Warto tutaj wspomnieć o sposobie tworzenia adresów dla poczty e-mail. Każdy właściciel domeny (a właściwie zespołu domen) może tworzyć adresy w formie:

poczta@tomcom.one.pl

 • tomcom.one.pl - posiadany adres strony internetowej
 • @ - znak fachowo nazywany z języka angielskiego at (dosł. na) - oddziela on adres strony internetowej od domeny określającej nazwę skrzynki pocztowej
 • poczta - nazwa skrzynki pocztowej

Dzięki hierarchicznej budowie adresów w Internecie można tworzyć wiele podadresów, zarówno dla stron jak i dla poczty. Tym sposobem można np. tworzyć wiele skrzynek pocztowych zaadresowanych w następujący sposób:

 • poczta1@studiotomcom.pl
 • poczta2@studiotomcom.pl
 • poczta3@studiotomcom.pl
 • itd.